Detailní informace o místnosti B169

budovaB
podlaží1NP
účelzádveří
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů