Detailní informace o místnosti B103

budovaB
podlaží1NP
účeldílna
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb