Detailní informace o místnosti B162

budovaB
podlaží1NP
účelvýtah
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů