Detailní informace o místnosti B202

budovaB
podlaží2NP
účelpodesta
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů