Detailní informace o místnosti B109

budovaB
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb