Detailní informace o místnosti B164

budovaB
podlaží1NP
účelWC
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů