Detailní informace o místnosti B157

budovaB
podlaží1NP
účelchodba
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů