Detailní informace o místnosti B121

budovaB
podlaží1NP
účelzkušebna
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb