Detailní informace o místnosti B158

budovaB
podlaží1NP
účelprůjezd
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů