Detailní informace o místnosti B146

budovaB
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie