Detailní informace o místnosti B142a

budovaB
podlaží1NP
účelsklad technických zařízení
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie