Detailní informace o místnosti B135

budovaB
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb