Detailní informace o místnosti B152

budovaB
podlaží1NP
účeldílna
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie