Detailní informace o místnosti B159

budovaB
podlaží1NP
účeldílna
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb