Detailní informace o místnosti B108

budovaB
podlaží1NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb