Detailní informace o místnosti B166

budovaB
podlaží1NP
účelelektrorozvaděč
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů