Detailní informace o místnosti B128

budovaB
podlaží1NP
účeldílna
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb