Detailní informace o místnosti B167

budovaB
podlaží1NP
účelpřípravna
kapacita0
pracovištěGTN – Ústav geotechniky