Detailní informace o místnosti B163

budovaB
podlaží1NP
účelWC ženy
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů