Detailní informace o místnosti B145

budovaB
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie