Detailní informace o místnosti B105

budovaB
podlaží1NP
účelučebna
kapacita20
pracovištěVST – Ústav vodních staveb