Detailní informace o místnosti B147

budovaB
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie