Detailní informace o místnosti B144

budovaB
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie