Detailní informace o místnosti B112

budovaB
podlaží1NP
účelzkušebna
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb