Detailní informace o místnosti B141

budovaB
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie