Detailní informace o místnosti B153

budovaB
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie