Detailní informace o místnosti C163

budovaC
podlaží1NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěZEL – Ústav železničních konstrukcí a staveb