Detailní informace o místnosti C154

budovaC
podlaží1NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací