Detailní informace o místnosti C157

budovaC
podlaží1NP
účelWC
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací