Detailní informace o místnosti C147

budovaC
podlaží1NP
účelsklad technických zařízení
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací