Detailní informace o místnosti C155

budovaC
podlaží1NP
účelpřípravna
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací