Detailní informace o místnosti C253

budovaC
podlaží2NP
účelostatní komunikační prostory
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů