Detailní informace o místnosti C160

budovaC
podlaží1NP
účeldílna
kapacita0
pracovištěZEL – Ústav železničních konstrukcí a staveb