Detailní informace o místnosti C148

budovaC
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací