Detailní informace o místnosti C142

budovaC
podlaží1NP
účeldílna
kapacita0
pracovištěSTM – Ústav stavební mechaniky