Detailní informace o místnosti C134

budovaC
podlaží1NP
účelšatna
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů