Detailní informace o místnosti C101

budovaC
podlaží1NP
účelzádveří
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů