Detailní informace o místnosti C145

budovaC
podlaží1NP
účelučebna
kapacita32
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací