Detailní informace o místnosti C153

budovaC
podlaží1NP
účelsklad
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací