Detailní informace o místnosti C107

budovaC
podlaží1NP
účelelektrorozvaděč
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů