Detailní informace o místnosti C144

budovaC
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací