Detailní informace o místnosti C143

budovaC
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěSTM – Ústav stavební mechaniky