Detailní informace o místnosti C129

budovaC
podlaží1NP
účelkonzultační místnost
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů