Detailní informace o místnosti C140

budovaC
podlaží1NP
účelWC předsíň
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů