Detailní informace o místnosti C161

budovaC
podlaží1NP
účelpočítačová učebna
kapacita12
pracovištěZEL – Ústav železničních konstrukcí a staveb