Detailní informace o místnosti C121

budovaC
podlaží1NP
účelrozvodna, rozvodný uzel
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů