Detailní informace o místnosti C131

budovaC
podlaží1NP
účeltělovýchova a sport - ostatní
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů