Detailní informace o místnosti C120

budovaC
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěKDK – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí