Detailní informace o místnosti C158

budovaC
podlaží1NP
účelšatna
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací