Detailní informace o místnosti C119

budovaC
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěKDK – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí